[Thông báo] Điểm thi sinh viên k46 - học kì 1

02/02/2021

Trung tâm tin học - Trường Đại học Sư phạm TP.HCM trân trọng thông báo đã có điểm thi sinh viên K46 học kì 1

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo đã có lịch thi sinh viên k46 thi Tin học cơ bản học kì I (2020-2021).

11/05/2021

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo đã có lịch thi và danh sách dự thi học phần tin học cơ bản của sinh viên K46 học kì I (2020-2021)

[Thông báo] Lịch cấp phát chứng chỉ sinh viên K45 HKI (2019-2020)

02/02/2021

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo lịch cấp phát chứng chỉ sinh viên K45 HKI (2019-2020)

[Thông báo] Điểm thi THCB sinh viên K45 - HK2 (2019-2020)

25/07/2020

Trung tâm tin học - Trường Đại học Sư phạm TP.HCM trân trọng thông báo đã có điểm thi THCB sinh viên K45 - HK2 (2019-2020) và thời hạn phúc khảo điểm thi.

[Thông báo] Lịch thi và danh sách dự thi sinh viên K45 thi THCB HKII (Cập nhật)

23/06/2020

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo đã có lịch thi sinh viên k45 thi Tin học cơ bản học kì II (2019-2020).

[Thông báo] Lịch thi sinh viên K45 thi THCB học kì II (2019-2020)

19/06/2020

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo đã có lịch thi sinh viên K45 thi Tin học cơ bản học kì II (2019-2020)

[Thông báo] Về việc triển khai dạy học trực tuyến đối với sinh viên các lớp học phần Tin học cơ bản HKII (2019-2020)

01/04/2020

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo về việc triển khai dạy học trực tuyến đối với sinh viên các lớp học phần Tin học cơ bản HKII (2019-2020)

[Thông báo] Đã có chứng chỉ thi kì sinh viên K44 HKI và HKII

17/02/2020

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo có chứng chỉ đợt thi kì thi sinh viên K44 HKI và HKII.

[Thông báo] Điểm thi sinh viên k45 - học kì 1

11/12/2019

Trung tâm tin học - Trường Đại học Sư phạm TP.HCM trân trọng thông báo đã có điểm thi sinh viên k45 học kì 1

[Thông báo] Lịch thi và danh sách dự thi sinh viên K45 thi THCB HKI (Cập nhật)

18/11/2019

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo đã có lịch thi sinh viên k45 thi tin học cơ bản học kì 1