[Thông báo] Đã có hướng dẫn và quy định dành cho sinh viên

13/09/2018

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo đã có hướng dẫn và quy định sinh viên trong mục Tiện ích - Biểu mẫu

[Thông báo] Mẫu đơn phúc khảo SV K43 - HKII (2017-2018)

18/08/2018

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo về việc tiếp nhận phúc khảo SV K43 trong khoảng thời gian 18->30-08-2018.

[Thông báo] Đã có điểm thi đợt thi SV K43 - HKII (2017 - 2018)

15/08/2018

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo đã có điểm thi trong mục Tiện ích - Xem điểm thi

[Thông báo] Thời khóa biểu khóa 258 - Đợt 1

08/06/2018

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo lịch khai giảng khóa 258 đợt 1.