[Thông báo] Giờ thi và phòng thi của kỳ thi ngày 27/10/2019

24/10/2019

Tổ chức kỳ thi Đánh giá năng lực sử dụng CNTT cơ bản và nâng cao ngày 27/10/2019

[Thông báo] Đã có chứng chỉ đợt thi ngày 18-08-2019

21/10/2019

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo có chứng chỉ của các đợt thi ngày 18-08-2019.

[Thông báo] Đã có chứng chỉ đợt thi ngày 04-08-2019

18/10/2019

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo có chứng chỉ của các đợt thi ngày 04-08-2019.

[Thông báo] Giờ thi và phòng thi của kỳ thi ngày 13/10/2019

10/10/2019

Tổ chức kỳ thi Đánh giá năng lực sử dụng CNTT cơ bản và nâng cao ngày 13/10/2019

[Thông báo] Giờ thi và phòng thi của kỳ thi ngày 06/10/2019

02/10/2019

Tổ chức kỳ thi Đánh giá năng lực sử dụng CNTT cơ bản ngày 06/10/2019

[Thông báo] Giờ thi và phòng thi của kỳ thi ngày 29/09/2019

26/09/2019

Tổ chức kỳ thi Đánh giá năng lực sử dụng CNTT cơ bản và nâng cao ngày 29/09/2019

[Thông báo] Đã có điểm thi của đợt thi ngày 08-09-2019

14/09/2019

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo đã có điểm thi trong mục Tiện ích - Xem điểm.

[Thông báo] Giờ thi và phòng thi của kỳ thi ngày 15/09/2019

26/09/2019

Tổ chức kỳ thi Đánh giá năng lực sử dụng CNTT cơ bản và nâng cao ngày 15/09/2019

[Thông báo] Giờ thi và phòng thi của kỳ thi ngày 08/09/2019

06/09/2019

Tổ chức kỳ thi Đánh giá năng lực sử dụng CNTT cơ bản ngày 08/09/2019

[Thông báo] Đã có chứng chỉ đợt thi ngày 21,23-07-2019

31/08/2019

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo có chứng chỉ của các đợt thi ngày 21 và 23-07-2019.