[Thông báo] Tổ chức kỳ thi Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản

08/11/2018

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo về việc tổ chức kỳ thi Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản lần 2, tháng 11, năm 2018.

[Thông báo] Đã có điểm thi đợt ngày 04-11-2018

08/11/2018

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo đã có điểm thi trong mục Tiện ích - Xem điểm thi.

[Thông báo] Tổ chức kỳ thi Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản

01/11/2018

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo về việc tổ chức kỳ thi Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản lần 1, tháng 11, năm 2018.

[Thông báo] Đã có chứng chỉ đợt thi ngày 09/09/2018

29/10/2018

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo có chứng chỉ của đợt thi ngày 09-09-2018.

[Thông báo] Tổ chức kỳ thi Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản

22/10/2018

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo về việc tổ chức kỳ thi Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản lần 3, tháng 10, năm 2018.

[Thông báo] Đã có chứng chỉ đợt thi ngày 19/08/2018

16/10/2018

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo có chứng chỉ của đợt thi ngày 19-08-2018.

[Thông báo] Tổ chức kỳ thi Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản và nâng cao

15/10/2018

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo về việc tổ chức kì thi Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản & nâng cao lần 2, tháng 10, năm 2018.

Kỳ thi - Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản và nâng cao ngày 07 tháng 10 năm 2018

15/10/2018

Kỳ thi – Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản và nâng cao tổ chức từ ngày 07/10/2018 tại Trung tâm Tin học trường Đại học Sư phạm TP.HCM và trường THPT Lý Thường Kiệt, Hóc Môn.

[Thông báo] Tổ chức kỳ thi Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản và nâng cao

15/10/2018

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo về việc tổ chức kì thi Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản & nâng cao lần 1, tháng 10, năm 2018.

[Thông báo] Đã có chứng chỉ đợt thi các ngày 23-24/06/2018 và 12/08/2018

15/10/2018

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo có chứng chỉ của đợt thi các ngày 23,24-06-2018 và 12-08-2018.