giang sinh

Chúc mừng ngày lễ giáng sinh 2018 và năm mới 2019

11/02/2019

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM chúc mừng ngày lễ giáng sinh 2018 và năm mới 2019.

[Thông báo] Thời khóa biểu khóa 265

04/12/2018

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo lịch khai giảng khóa 265.

[Thông báo] Thời khóa biểu khóa 264

07/11/2018

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo lịch khai giảng khóa 264.

[Thông báo] Thời khóa biểu khóa 263 - Đợt 2

22/10/2018

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo lịch khai giảng khóa 263 đợt 2.

[Thông báo] Đã có chứng chỉ đợt thi ngày 08/07/2018

15/10/2018

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo có chứng chỉ của đợt thi ngày 08-07-2018.

[Thông báo] Đã Có Giấy Chứng Nhận THCB và Scratch dành cho Kid

15/10/2018

Trung tâm Tin Học Đại học Sư Phạm TP.HCM trân trọng thông báo đã có giấy chứng nhận khóa học THCB và lập trình SCRATCH dành cho trẻ em.

[Thông báo] Thời khóa biểu khóa 261 - Đợt 2

15/10/2018

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo lịch khai giảng khóa 261 đợt 2.

[Thông báo] Thời khóa biểu khóa 261 - Đợt 1

15/10/2018

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo lịch khai giảng khóa 261 đợt 1.

[Thông báo] Thời khóa biểu khóa 260 - Đợt 2

14/07/2018

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo lịch khai giảng khóa 260 đợt 2.

[Thông báo] Thời khóa biểu khóa 260

15/10/2018

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo lịch khai giảng khóa 260.