[Thông báo] Điều chỉnh lịch cấp phát chứng chỉ kì thi ngày 28-06 và 12-07-2020

16/09/2020

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo điều chỉnh lịch cấp phát chứng chỉ kì thi ngày 28/06 và 12/07/2020.

[Thông báo] Thời khóa biểu khóa 281 đợt 2

07/09/2020

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo lịch khai giảng khóa 281 đợt 2.

[Thông báo] Thời khóa biểu khóa 281 đợt 1

22/08/2020

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo lịch khai giảng khóa 281 đợt 1.

[Thông báo] Thời khóa biểu khóa 280 đợt 2

12/08/2020

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo lịch khai giảng khóa 280 đợt 2.

[Thông báo] Điều chỉnh lịch cấp phát chứng chỉ cho kì thi ngày 08-12-2019 và 12-01-2020

27/07/2020

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo điều chỉnh lịch cấp phát chứng chỉ cho kì thi ngày 08-12-2019 và 12-01-2020.

[Thông báo] Đã có chứng chỉ thi kỳ thi ngày 13, 14, 27 và 28-06-2020

28/07/2020

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo đã có chứng chỉ thi các ngày 13, 14, 27 và 28-06-2020.

[Thông báo] Thời khóa biểu khóa 280 đợt 1

27/07/2020

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo lịch khai giảng khóa 280 đợt 1.

[Thông báo] Thời khóa biểu khóa 279 đợt 2

11/07/2020

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo lịch khai giảng khóa 279 đợt 2.

[Thông báo] Thời khóa biểu khóa 279 đợt 1

28/06/2020

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo lịch khai giảng khóa 279 đợt 1.

[Thông báo] Đã có chứng chỉ thi kỳ thi ngày 31-05-2020

24/06/2020

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo có chứng chỉ thi từ kỳ thi ngày 31-05-2020.