[Thông báo] Giờ thi và phòng thi của kỳ thi ngày 17/12/2023

13/12/2023

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP. HCM trân trọng thông báo Tổ chức kỳ thi Đánh giá năng lực sử dụng CNTT cơ bản ngày 17/12/2023.

[Thông báo] Đã có chứng chỉ kỳ thi tin học quốc tế đợt tháng 8,9 năm 2023

08/12/2023

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo đã có chứng chỉ kỳ thi tin học quốc tế đợt tháng 8, 9 năm 2023.

[Hoạt động] Tổ chức thi chứng chỉ Tin học Quốc tế ngày 03-12-2023

06/12/2023

Trung tâm Tin học trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức thi chứng chỉ Tin học Quốc tế ngày 03-12-2023.

[Thông báo] Đã có chứng chỉ thi kỳ thi ngày 15/10/2023

14/11/2023

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo đã có chứng chỉ thi ngày 15/10/2023

diemthi2020

[Thông báo] Đã có điểm thi của đợt thi ngày 29/10/2023

11/11/2023

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo đã có điểm thi trong mục Tra cứu - Điểm thi.

[Thông báo] Giờ thi và phòng thi của kỳ thi ngày 12/11/2023

08/11/2023

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP. HCM trân trọng thông báo Tổ chức kỳ thi Đánh giá năng lực sử dụng CNTT cơ bản ngày 12/11/2023.

[Thông báo] Giờ thi và phòng thi của kỳ thi ngày 29/10/2023

27/10/2023

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP. HCM trân trọng thông báo Tổ chức kỳ thi Đánh giá năng lực sử dụng CNTT cơ bản ngày 29/10/2023.

ChungchiMOS3/12

[THÔNG BÁO] TỔ CHỨC THI CHỨNG CHỈ TIN HỌC QUỐC TẾ - MOS VÀ IC3

24/10/2023

CHỨNG CHỈ TIN HỌC QUỐC TẾ - MOS VÀ IC3

diemthi2020

[Thông báo] Đã có điểm thi của đợt thi ngày 15/10/2023

21/10/2023

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo đã có điểm thi trong mục Tra cứu - Điểm thi.

[Thông báo] Giờ thi và phòng thi của kỳ thi ngày 15/10/2023

27/10/2023

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP. HCM trân trọng thông báo Tổ chức kỳ thi Đánh giá năng lực sử dụng CNTT cơ bản ngày 15/10/2023.