[Thông báo] Giờ thi và phòng thi của kỳ thi ngày 06/10/2019

02/10/2019

Tổ chức kỳ thi Đánh giá năng lực sử dụng CNTT cơ bản ngày 06/10/2019

[Thông báo] Giờ thi và phòng thi của kỳ thi ngày 29/09/2019

26/09/2019

Tổ chức kỳ thi Đánh giá năng lực sử dụng CNTT cơ bản và nâng cao ngày 29/09/2019

[Thông báo] Đã có điểm thi của đợt thi ngày 15-09-2019

19/09/2019

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo đã có điểm thi trong mục Tiện ích - Xem điểm.

[Thông báo] Thời khóa biểu khóa 274 đợt 1

16/09/2019

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo lịch khai giảng khóa 274 đợt 1.

[Thông báo] Về việc cấp phát chứng chỉ chậm trễ

16/09/2019

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo về việc cấp phát chứng chỉ chậm trễ.

[Thông báo] Đã có điểm thi của đợt thi ngày 08-09-2019

14/09/2019

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo đã có điểm thi trong mục Tiện ích - Xem điểm.

[Thông báo] Giờ thi và phòng thi của kỳ thi ngày 15/09/2019

26/09/2019

Tổ chức kỳ thi Đánh giá năng lực sử dụng CNTT cơ bản và nâng cao ngày 15/09/2019

[Thông báo] Giờ thi và phòng thi của kỳ thi ngày 08/09/2019

06/09/2019

Tổ chức kỳ thi Đánh giá năng lực sử dụng CNTT cơ bản ngày 08/09/2019

[Thông báo] Thời khóa biểu khóa 273 đợt 2

03/09/2019

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo lịch khai giảng khóa 273 đợt 2.

[Thông báo] Nghỉ lễ quốc khánh 2-9

02/09/2019

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo về việc nghỉ lễ quốc khánh 2 - 9 năm học 2019.