[Thông báo] Lịch thi sinh viên K45 thi THCB học kì I

06/11/2019

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo đã có lịch thi sinh viên k45 thi tin học cơ bản học kì 1

[Thông báo] Giờ thi và phòng thi của kỳ thi ngày 10/11/2019

06/11/2019

Tổ chức kỳ thi Đánh giá năng lực sử dụng CNTT cơ bản và nâng cao ngày 10/11/2019

[Thông báo] Đã có chứng chỉ đợt thi từ ngày 25-08-2019 đến 06-10-2019

05/11/2019

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo có chứng chỉ của các đợt thi từ ngày 25-08-2019 đến ngày 06-10-2019.

[Thông báo] Đã có điểm thi của đợt thi ngày 27-10-2019

02/11/2019

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo đã có điểm thi trong mục Tiện ích - Xem điểm.

[Thông báo] Giờ thi và phòng thi của kỳ thi ngày 03/11/2019

30/10/2019

Tổ chức kỳ thi Đánh giá năng lực sử dụng CNTT cơ bản ngày 03/11/2019

[Thông báo] Thời khóa biểu khóa 275 đợt 2

24/10/2019

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo lịch khai giảng khóa 275 đợt 2.

[Thông báo] Giờ thi và phòng thi của kỳ thi ngày 27/10/2019

24/10/2019

Tổ chức kỳ thi Đánh giá năng lực sử dụng CNTT cơ bản và nâng cao ngày 27/10/2019

[Thông báo] Thành lập bộ phận hỗ trợ sữa chữa và cài đặt máy tính (HCMUE.iCare)

23/10/2019

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo thành lập bộ phận sữa chữa và cài đặt máy tính (HCMUE.iCare).

[Thông báo] Đã có chứng chỉ đợt thi ngày 18-08-2019

21/10/2019

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo có chứng chỉ của các đợt thi ngày 18-08-2019.

[Thông báo] Đã có điểm thi của đợt thi ngày 13-10-2019

17/10/2019

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo đã có điểm thi trong mục Tiện ích - Xem điểm.