[Thông báo] Giờ thi và phòng thi của kỳ thi ngày 08/12/2019

05/12/2019

Tổ chức kỳ thi Đánh giá năng lực sử dụng CNTT cơ bản và nâng cao ngày 08/12/2019

[Thông báo] Đã có điểm thi của đợt thi ngày 24-11-2019

28/11/2019

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo đã có điểm thi trong mục Tiện ích - Xem điểm.

[Thông báo] Thời khóa biểu khóa 276 đợt 2

27/11/2019

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo lịch khai giảng khóa 276 đợt 2.

[Thông báo] Nhận chứng chỉ UDCNTT cơ bản và nâng cao (2016 và 2017)

23/12/2019

Trung tâm Tin học Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc nhận chứng chỉ Ứng dụng CNTT đã quá hạn của năm 2016 và 2017.

[Thông báo] Giờ thi và phòng thi của kỳ thi ngày 24/11/2019

20/11/2019

Tổ chức kỳ thi Đánh giá năng lực sử dụng CNTT cơ bản ngày 24/11/2019

Chào mừng ngày nhà giáo việt nam 20 - 11 -2019

19/11/2019

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM chúc mừng Ngày nhà giáo Việt Nam 20 - 11-2019.

[Thông báo] Đã có điểm thi của đợt thi ngày 10-11-2019

14/11/2019

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo đã có điểm thi trong mục Tiện ích - Xem điểm.

[Thông báo] Lịch thi và danh sách dự thi sinh viên K45 thi THCB HKI (Cập nhật)

18/11/2019

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo đã có lịch thi sinh viên k45 thi tin học cơ bản học kì 1

[Thông báo] Thời khóa biểu khóa 276 đợt 1

09/11/2019

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo lịch khai giảng khóa 276 đợt 1.

[Thông báo] Điểm thi PowerPoint sinh viên K45 - học kì I (Cập nhật)

12/11/2019

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo đã có điểm Powerpoint sinh viên k45 học kì 1.