[Thông báo] về việc cho sinh viên, học viên nghỉ học.

07/02/2020

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo về việc cho sinh viên, học viên nghỉ học.

[Thông báo] Đã có điểm thi của đợt thi ngày 12-01-2020

15/01/2020

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo đã có điểm thi trong mục Tiện ích - Xem điểm.

[Thông báo] Giờ thi và phòng thi của kỳ thi ngày 12/01/2020.

08/01/2020

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo Tổ chức kỳ thi Đánh giá năng lực sử dụng CNTT cơ bản và nâng cao ngày 12/01/2020.

[Thông báo] Thời khóa biểu khóa 277 đợt 1

07/01/2020

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo lịch khai giảng khóa 277 đợt 1.

[Thông báo] Đã có điểm thi của đợt thi ngày 22-12-2019

27/12/2019

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo đã có điểm thi trong mục Tiện ích - Xem điểm.

Chúc mừng ngày lễ giáng sinh 2019 và chúc mừng năm mới 2020

23/12/2019

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM chúc mừng ngày lễ giáng sinh 2019 và chúc mừng năm mới 2020.

[Thông báo] Giờ thi và phòng thi của kỳ thi ngày 22/12/2019.

23/12/2019

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo Tổ chức kỳ thi Đánh giá năng lực sử dụng CNTT cơ bản ngày 22/12/2019.

[Thông báo] Thời khóa biểu khóa 276 đợt 3

14/12/2019

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo lịch khai giảng khóa 276 đợt 3.

[Thông báo] Đã có điểm thi của đợt thi ngày 08-12-2019

13/12/2019

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo đã có điểm thi trong mục Tiện ích - Xem điểm.

[Thông báo] Điểm thi sinh viên k45 - học kì 1

11/12/2019

Trung tâm tin học - Trường Đại học Sư phạm TP.HCM trân trọng thông báo đã có điểm thi sinh viên k45 học kì 1