[Thông báo] Đã có chứng chỉ thi kỳ thi ngày 24-05-2020

17/06/2020

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo có chứng chỉ thi từ kỳ thi ngày 24-05-2020.

[Thông báo] Lịch thi sinh viên K45 thi THCB học kì II (2019-2020)

19/06/2020

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo đã có lịch thi sinh viên K45 thi Tin học cơ bản học kì II (2019-2020)

[Thông báo] Thời khóa biểu khóa 278 đợt 2

14/06/2020

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo lịch khai giảng khóa 278 đợt 2.

[Thông báo] Đã có chứng chỉ thi kỳ thi ngày 17-05-2020

11/06/2020

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo có chứng chỉ thi từ kỳ thi ngày 17-05-2020.

[Thông báo] Giờ thi và phòng thi của kỳ thi ngày 13/06/2020 và 14/06/2020

10/06/2020

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo Tổ chức kỳ thi Đánh giá năng lực sử dụng CNTT cơ bản ngày 13/06/2020 và 14/06/2020.

[Thông báo] Đã có chứng chỉ thi kỳ thi ngày 08-12-2019 và 12-01-2020

05/06/2020

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo có chứng chỉ thi kỳ thi ngày 08-12-2019 và 12-01-2020.

[Thông báo] Đã có chứng chỉ thi kỳ thi ngày 10-05-2020

02/06/2020

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo có chứng chỉ thi từ kỳ thi ngày 10-05-2020.

diemthi2020

[Thông báo] Đã có điểm thi của đợt thi ngày 31-05-2020

02/06/2020

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo đã có điểm thi trong mục Tiện ích - Xem điểm.

[Thông báo] Thời khóa biểu khóa 278 đợt 1

28/05/2020

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo lịch khai giảng khóa 278 đợt 1.

diemthi2020

[Thông báo] Đã có điểm thi của đợt thi ngày 24-05-2020

28/05/2020

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo đã có điểm thi trong mục Tiện ích - Xem điểm.