[Thông báo] Đã có điểm thi của đợt thi ngày 10-11-2019

14/11/2019

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo đã có điểm thi trong mục Tiện ích - Xem điểm.

[Thông báo] Lịch thi và danh sách dự thi sinh viên K45 thi THCB HKI (Cập nhật)

18/11/2019

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo đã có lịch thi sinh viên k45 thi tin học cơ bản học kì 1

[Thông báo] Thời khóa biểu khóa 276 đợt 1

09/11/2019

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo lịch khai giảng khóa 276 đợt 1.

[Thông báo] Điểm thi PowerPoint sinh viên K45 - học kì I (Cập nhật)

12/11/2019

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo đã có điểm Powerpoint sinh viên k45 học kì 1.

[Thông báo] Đã có chứng chỉ đợt thi ngày 13-10-2019

08/11/2019

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo có chứng chỉ của các đợt thi ngày 13-10-2019.

[Thông báo] Đã có điểm thi của đợt thi ngày 03-11-2019

08/11/2019

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo đã có điểm thi trong mục Tiện ích - Xem điểm.

[Thông báo] Lịch thi sinh viên K45 thi THCB học kì I

06/11/2019

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo đã có lịch thi sinh viên k45 thi tin học cơ bản học kì 1

[Thông báo] Giờ thi và phòng thi của kỳ thi ngày 10/11/2019

06/11/2019

Tổ chức kỳ thi Đánh giá năng lực sử dụng CNTT cơ bản và nâng cao ngày 10/11/2019

[Thông báo] Đã có chứng chỉ đợt thi từ ngày 25-08-2019 đến 06-10-2019

05/11/2019

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo có chứng chỉ của các đợt thi từ ngày 25-08-2019 đến ngày 06-10-2019.

[Thông báo] Đã có điểm thi của đợt thi ngày 27-10-2019

02/11/2019

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo đã có điểm thi trong mục Tiện ích - Xem điểm.