[Tin khẩn] Thông báo nghỉ bão - Cơn bão số 9 (Bão Usagi) - Cập nhật

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo:

Cơn bão số 9 (Bão Usagi) đang có những diễn biến phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực Thành phố Hồ Chí Minh. Để đảm bảo an toàn cho cán bộ, viên chức và học viên Trung Tâm, Giám đốc Trung tâm Tin học chỉ đạo cho sinh viên và học viên nghỉ học.

Thời gian: cả ngày 26/11/2018 đến hết ngày 27/11/2018.

+ Thông báo đến toàn thể học viên nghỉ tránh bão theo thời gian như trên.

+ Kỳ thi THCB sinh viên ngày 26/11/2018 và 27/11/2018 sẽ được dời lịch (sẽ thông báo sau).

Xin trân trọng thông báo.

Ngày đăng: 26-11-2018, NhanLe.