[Thông báo] Về việc triển khai dạy học trực tuyến đối với sinh viên các lớp học phần Tin học cơ bản HKII (2019-2020)

Căn cứ thông báo số 92/TB-ĐHSP ngày 27/03/2020 của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh về việc kéo dài thời gian học tập trực tuyến đối với sinh viên, học viên;

Nhằm đáp ứng nhu cầu của sinh viên đã đăng kí các lớp học phần Tin học cơ bản HKII năm học 2019-2020, Trung tâm Tin học của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh chính thức mở các khóa học trực tuyến trên Hệ thống đào tạo trực tuyến – Trung tâm Tin học (http://elearning.ttth.hcmue.edu.vn) để hỗ trợ cho sinh viên TỰ HỌC/TỰ NGHIÊN CỨU một số kiến thức cơ bản, rèn luyện kĩ năng về ICT trong thời gian nghỉ học ở nhà.

Lịch cụ thể như sau:

Từ 1/4/2020 đến hết 5/4/2020: đăng kí tham gia học trực tuyến.

(xem hướng dẫn chi tiết ở Facebook, Website trước khi đăng kí)

Link đăng kí: Nhấp vào đây.

Từ 6/4/2020 đến hết 8/4/2020: kiểm tra và cấp tài khoản cho sinh viên. Bộ phận kĩ thuật sẽ liên hệ với sinh viên qua Email, Zalo hoặc Messenger.

(yêu cầu ghi đầy đủ thông tin liên lạc khi đăng kí)

KỂ TỪ NGÀY 9/4/2020 SẼ THAM GIA HỌC TRỰC TUYẾN.

 

Mọi chi tiết thắc mắc liên hệ:

- Hỗ trợ kĩ thuật hệ thống học tập trực tuyến:

Thầy. Lê Văn Nhân, 0929453315, nhanlv@hcmue.edu.vn

Facebook group: https://www.facebook.com/groups/hotrosinhvienTHCBHKII20192020

- Phụ trách giáo vụ:

Cô. Hồ Diệu Khuôn, 0916334419, khuonhd@hcmue.edu.vn

Trân trọng./.

Ngày đăng: 01-04-2020, NhanLe.