[Thông báo] Về việc tạm nghỉ làm việc tại phòng Ghi danh từ ngày 1-4 đến hết ngày 14-4-2020

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo về việc tạm nghỉ làm việc tại phòng Ghi danh từ ngày 1-4 đến hết ngày 14-4-2020.

Bộ phận ghi danh sẽ chuyển toàn bộ sang hình thức làm việc trực tuyến.

Thông tin cần trao đổi, xin liên hệ: 

Fanpage FB: https://www.facebook.com/Trungtamtinhocdhsp

Trân trọng.

Ngày đăng: 01-04-2020, NhanLe.