[Thông báo] Về việc tạm dừng việc học tập trung tại Trường kể từ ngày 10 tháng 05 năm 2021

Căn cứ thông báo số 173/ĐHSP-TCHC ngày 07/05/2021 của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh về việc tạm dừng học tập trung chuyển sang hình thức dạy và học trên Internet để phòng, chống dịch Covid-19;

Trung tâm Tin học trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh trân trọng thông báo đến quý anh/chị học viên, sinh viên về việc tạm dừng việc học tập trung tại Trường kể từ ngày 10 tháng 05 năm 2021 cho đến khi có thông báo mới.

Trân trọng./.

Ngày đăng: 08-05-2021, NhanLe.