[Thông báo] Về việc kéo dài thời gian học tập trực tuyến đối với sinh viên, học viên

          Căn cứ chỉ đạo của Chính phủ và Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về các biện pháp phòng, chống, ngăn chặn lây lan dịch bệnh Covid 19.

          Căn cứ thông báo số 102/TB-ĐHSP ngày 16/04/2020 của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh về việc kéo dài thời gian học tập trực tuyến đối với sinh viên, học viên.

Giám đốc Trung tâm Tin học xin thông báo như sau:

          1. Tiếp tục hỗ trợ sinh viên, học viên có nhu cầu học tập (với hình thức đào tạo từ xa) trên hệ thống đào tạo trực tuyến của Trung tâm đến hết ngày 03/05/2020;

          2. Hủy bỏ việc tổ chức Kỳ thi Đánh giá Năng lực sử dụng CNTT Cơ bản/Nâng cao vào ngày 19/04/2020, và ngày 03/05/2020;

              - Trung tâm sẽ tổ chức các kì thi thay thế ngay sau khi Nhà trường, Trung tâm chính thức hoạt động trở lại để đáp ứng nhu cầu của sinh viên, học viên.

              - Trung tâm sẽ liên tục cập nhật thông tin, và điều chỉnh thời khóa biểu học tập thông qua Website, Facebook Group của Trung tâm.

          3. Phòng Ghi danh của Trung tâm tạm đóng cửa cho đến hết ngày 22/04/2020.

          Trong thời gian tạm nghỉ đề nghị sinh viên, học viên theo dõi các thông báo được đăng trên các Website chính thức của Nhà trường (http://hcmue.edu.vn), và của Trung tâm (http://thsp.edu.vn). Đồng thời thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch Covid19 theo khuyến cáo của Bộ Y tế.

Trân trọng./.

Ngày đăng: 17-04-2020, NhanLe.