[Thông báo] về việc cho sinh viên, học viên nghỉ học đến hết ngày 15/03/2020.

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo về việc cho sinh viên, học viên nghỉ học đến hết ngày 15/03/2020.

Đồng thời, hủy bỏ kì thi Đánh giá năng lực sử dụng CNTT cơ bản và nâng cao ngày 08/03/2020.

Mọi chi tiết xin liên hệ.

Phòng Ghi Danh: SĐT - 028.38392549.

Ngày đăng: 28-02-2020, NhanLe.