[Thông báo] Về việc cấp phát chứng chỉ chậm trễ

Trung tâm Tin học - Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh trân trọng thông báo:

   - Vì lý do thay đổi quy trình in và cấp phôi Chứng chỉ Tin học từ Bộ Giáo dục và Đào tạo nên việc in và cấp phát Chứng chỉ Tin học các kỳ thi từ ngày 04/08/2019 đến nay bị ảnh hưởng dẫn đến chậm trễ.

  - Trung tâm Tin học - Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh trân trọng xin lỗi vì sự chậm trễ này. Trung tâm sẽ thông báo đến thí sinh ngay khi có Chứng chỉ các kì thi này thông qua website.

Mọi thắc mắc, xin vui lòng liên hệ:

   - Văn phòng Trung tâm Tin học: dãy A, trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh (280 An Dương Vương, phường 4, quận 5, TP. Hồ Chí Minh).

       + Số điện thoại: (028) 38 300 609 hoặc hotline: 090 239 2549

Ngày đăng: 16-09-2019, Phan Ngan.