[Thông báo] Về lịch học trực tuyến và trực tiếp đối với sinh viên các lớp học phần Tin học cơ bản K46 (HKII năm học 2020-2021)

Căn cứ thông báo số 63/ĐHSP-TCHC ngày 25/02/2020 của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức học tập trung tại trường và triển khai công tác phòng, chống dịch covid-19 trong điều kiện mới;

Nhằm đáp ứng nhu cầu của sinh viên đã đăng kí các lớp học phần Tin học cơ bản HKII năm học 2020-2021, Trung tâm Tin học của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh chính thức mở các khóa học trực tuyến trên Hệ thống đào tạo trực tuyến – Trung tâm Tin học (http://elearning.ttth.hcmue.edu.vn) để hỗ trợ cho sinh viên TỰ HỌC/TỰ NGHIÊN CỨU một số kiến thức cơ bản, rèn luyện kĩ năng về ICT trong thời gian nghỉ học ở nhà.

Lịch học (trực tuyến và trực tiếp) cụ thể như sau:

Từ 1/3/2021 đến hết 7/3/2020 tham gia học trực tuyến (online) 2 khoá học:

- Khoá học: Bạn đã sẵn sàng dạy học với máy tính?

- Khoá học: Làm quen với hệ thống lms nguồn mở moodle và một khoá học trực tuyến.

Yêu cầu sinh viên khi học trực tuyến:

1. Bắt buộc sử dụng địa chỉ email do trường cung cấp. (MSSV@student.hcmue.edu.vn – trong đó, MSSV bỏ dấu “,”)

2. Từ khi ra thông báo đến hết ngày 28/02/2021, trung tâm sẽ gửi tài khoản học tập trực tuyến về email (trường cấp) của sinh viên.

3. Theo dõi thông tin trên trang:

    + http://thsp.hcmue.edu.vn

    + https://www.facebook.com/Trungtamtinhocdhsp

Từ 8/3/2020 đến hết 12/5/2020: tham gia học trực tuyến (offline) tại trường theo thông tin đã đăng kí học phần.

Mọi chi tiết thắc mắc liên hệ:

- Phụ trách giáo vụ:

Cô. Phan Nhật Thanh, 0909153590, thanhpn@hcmue.edu.vn

- Hỗ trợ kĩ thuật hệ thống học tập trực tuyến:

Thầy. Lê Văn Nhân, 0929453315, nhanlv@hcmue.edu.vn

Facebook group: www.facebook.com/groups/thcbdhsp

Trân trọng./.

Người soạn: Phan Nhật Thanh

Người đăng: Lê Văn Nhân

Ngày đăng: 27-02-2021