image

[Thông báo] Tuyển dụng nhân viên kĩ thuật

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo tuyển dụng nhân viên kĩ thuật phòng máy:

Thời han: từ ngày đăng thông báo đến hết ngày 31/03/2019.

Ngày đăng 23-03-2019, NhanLe.