[Thông báo] Thay đổi giao diện website mới của TTTH

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo như sau:

   - Kể từ ngày 06-06-2018, Trung Tâm đã chuyển đổi giao diện website cũ sang giao diện website mới.

   - Đây là giao diện chính thức và duy nhất.

Xin trân trọng thông báo.

Ngày đăng: 06-06-2018, NhanLe.