[Thông báo] Lịch thi và danh sách dự thi sinh viên K45 thi THCB HKI (Cập nhật)

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo như sau:

  Đã có lịch thi và danh sách thí sinh dự thi môn tin học căn bản sinh viên k45 học kì 1:

   - Lịch thi đính kèm <Xem chi tiết>

   - Danh sách thí sinh đính kèm <Xem chi tiết>

Ngày đăng: 18-11-2019, NhanLe.