[Thông báo] Lịch thi sinh viên K44 thi THCB học kì II

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo như sau:

  Đã có lịch thi và danh sách thí sinh dự thi môn tin học căn bản sinh viên k44 học kì 2:

   - Lịch thi đính kèm <Xem chi tiết>

   - Danh sách thí sinh đính kèm <Xem chi tiết>

Ngày đăng: 07-05-2019, NhanLe.