[Thông báo] Lịch thi các kỳ thi Đánh giá năng lực sử dụng CNTT cơ bản (tháng 6, 7 năm 2020)

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo như sau:

LỊCH THI CÁC KỲ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN THÁNG 6, 7 NĂM 2020.

Ngày đăng: 22/06/2020, NhanLe.