[Thông báo] Huỷ kỳ thi Ứng dụng Công Nghệ Thông Tin Cơ Bản ngày 10/03/2024

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo như sau:

- Huỷ kỳ thi Ứng dụng Công nghệ Thông tin Cơ bản và Nâng cao ngày 10/03/2024 tại Trung tâm Tin học Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh;

- Mọi chi tiết xin liên hệ:

Phòng ghi danh Trung tâm Tin học Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.

  • 280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh.
  • Số điện thoại: (028) 38 392 549.

Ngày đăng: 26/02/2024, Nhanlv.