[Thông báo] Huỷ kỳ thi ngày 04-07-2021

Trung tâm Tin học - Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh trân trọng thông báo như sau:

- Huỷ kỳ thi Đánh giá năng lực sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và nâng cao ngày 04-07-2021;

- Sẽ tổ chức lại kỳ thi khi có thông báo chỉ đạo của Uỷ ban Nhân dân thành phố và Ban Giám Hiệu nhà trường cho phép.

Trân trọng./.

Ngày đăng: 26-06-2021, NhanLe.