[Thông báo] Giờ thi và phòng thi của các thí sinh dự thi THCB và THNC vào ngày 23/06/2019

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo như sau:

TỔ CHỨC KỲ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO NGÀY 23/06/2019

Căn cứ theo Quyết định số: 1732/QĐ-ĐHSP ký ngày 18/06/2019 thành lập Hội đồng thi Đánh giá năng lực sử dụng công nghệ thông tin vào ngày 23/06/2019.

Danh sách thí sinh dự thi đính kèm<Xem chi tiết> (Thí sinh xem giờ thi và phòng thi tại đây)

Lưu ý:

Sau ngày thi 4 ngày, thí sinh xem điểm thi tại website thsp.edu.vn.

Thí sinh phúc khảo điểm thi bằng cách đến phòng ghi danh Trung tâm tin học Đại học Sư phạm (280 An Dương Vương, P4, Q5) và điền thông tin theo mẫu đơn phúc khảo.

Trung tâm nhận đơn phúc khảo từ ngày 28/06/2019 đến 01/07/2019, các trường hợp phúc khảo sau ngày 01/07/2019 trung tâm không giải quyết.

Ngày đăng: 20-06-2019, Phan Ngân.