[Thông báo] Điều chỉnh lịch làm việc phòng ghi danh

Trung tâm Tin học - Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh trân trọng thông báo như sau:

- Điều chỉnh lịch làm việc phòng ghi danh;

- Thời gian làm việc:

     + Thứ 2 và thứ 5: 8g30 – 11g30

     + Thứ 3 và thứ 6: 14g00-17g00

     + Thứ 7 và chủ nhật: nghỉ

- Lịch làm việc mới áp dụng từ ngày ra thông báo cho đến khi có thông báo mới.

Ngày đăng: 14-06-2021, NhanLe.