[Thông báo] Điều chỉnh lịch làm việc phòng ghi danh

Trung tâm Tin học - Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh trân trọng thông báo như sau:

- Điều chỉnh lịch làm việc phòng ghi danh;

- Thời gian làm việc: 8g30 – 11g30, từ Thứ 2 đến Thứ 7; bắt đầu từ ngày 21/05/2021 cho đến khi có thông báo mới.

Ngày đăng: 21-05-2021, NhanLe.