[Thông báo] Tổ chức kỳ thi Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo như sau:

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC KỲ THI ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN

Lần 2, tháng 7, năm 2018

Thành lập Hội đồng thi đánh giá kĩ năng Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản vào ngày 28/07/2018 tại trường chuyên Trần Hưng Đạo, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

Căn cứ theo Quyết định số: 1895/QĐ-ĐHSP ký ngày 23/07/2018.

Thời gian: 07h00-17h40, ngày 28/07/2018.

Địa điểm: trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo số 57, Phạm Hùng Phú Thủy, TP. Phan Thiết, Bình Thuận.

Ngày đăng: 24-07-2018, NhanLe.