[Thông báo] Tổ chức kỳ thi Đánh giá năng lực sử dụng CNTT cơ bản ngày 21/04/2019

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo như sau:

TỔ CHỨC KỲ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN  NGÀY 21/04/2019

Căn cứ theo Quyết định số: 1119/QĐ-ĐHSP ký ngày 16/04/2019 thành lập Hội đồng thi Đánh giá năng lực sử dụng công nghệ thông tin cơ bản vào ngày 21/04/2019.

Danh sách thí sinh dự thi đính kèm<Xem chi tiết> (Thí sinh xem giờ thi và phòng thi tại đây)

Lưu ý: Chủ nhật (21/04/2019) trường Đại học Sư phạm Tp. HCM tổ chức Kỳ thi tuyển sinh Sau Đại học đợt tháng 4/2019, sẽ có những khu vực hạn chế qua lại. Thí sinh vui lòng đến thẳng dãy H - phòng máy Trung tâm Tin học Đại học Sư phạm TP. HCM, hạn chế đi qua những khu vực này ạ.

Ngày đăng: 17-04-2019, PhanNgan.