[Thông báo] Biểu mẫu Khai báo thông tin đề nghị hoãn thi cấp chứng chỉ UDCNTT tại Trung tâm tin học trường Đại học Sư phạm Tp. HCM

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo:

Biểu mẫu Khai báo thông tin đề nghị hoãn thi cấp chứng chỉ UDCNTT tại Trung tâm tin học trường Đại học Sư phạm Tp. HCM.

Thí sinh đăng kí dự thi các kì thi tự do ngày 20/03/2022, 27/03/2022, 02/04/2022 và 03/04/2022 có nhu cầu đề nghị hoãn thi <Nhấp vào đây> để khai báo thông tin và chờ xét duyệt.

Ngày đăng: 20-03-2022, NhanLe.