THẦY CÔ THAM QUAN NGHỈ DƯỠNG PHÚ YÊN (11-15/07/2019)

Ban giám đốc và Ban chấp hành Công đoàn Trung tâm Tin học trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức cho Cán bộ - Giáo viên - Công nhân viên và gia đình tham quan nghỉ dưỡng tại Phú Yên trong thời gian 11/07/2019 đến 15/07/2019.

Những hình ảnh chuyến đi.

Ngày đăng: 22/07/2019, Nhan Lv.