Hội thảo - Tập huấn phát triển năng lực cho Giảng viên Sư phạm chủ chốt

Hội thảo – Tập huấn “Phát triển năng lực cho Giảng viên sư phạm chủ chốt” của Bộ Giáo dục và
Đào tạo do Ban quản lý chương trình ETEP tổ chức từ ngày 22/08/2018 đến ngày 24/08/2018 tại
thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Đoàn công tác trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí
Minh gồm 65 thành viên tham dự, trưởng đoàn là Tiến sĩ Lê Đức Long – Giám đốc Trung tâm
Tin học. Tham dự Hội thảo – Tập huấn còn có đại diện thành viên các trường Đại học Sư phạm
Đà Nẵng, Đại học Sư phạm Huế, Đại học Vinh, Đại học Giáo dục (Hà Nội). Trong chương trình
Hội thảo – Tập huấn, TS. Lê Đức Long – Giám đốc Trung tâm Tin học ĐHSP TP.HCM trình
bày nội dung “Thiết kế kịch bản sư phạm trong đào tạo trực tuyến”. Chương trình Hội thảo - Tập
huấn diễn ra 3 ngày trong không khí sôi nổi, vui vẻ và thành công tốt đẹp!

Đoàn Công tác trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

 

Đoàn công tác Trung tâm Tin học Đại học Sư phạm TP.HCM
TS. Lê Đức Long – Giám đốc Trung tâm Tin học ĐHSP TP.HCM trình bày nội dung Thiết kế kịch bản sư phạm trong đào tạo trực tuyến
TS. Lê Đức Long trình bày chi tiết từng nội dung cụ thể

 

Thành viên các trường Đại học tham dự Hội thảo Tập huân chăm chú lắng nghe phần trình bày của TS. Lê Đức Long

 

TS. Lê Đức Long góp ý kịch bản sư phạm của các nhóm

Sau phần trình bày của TS. Lê Đức Long thì các thành viên tham dự đều hiểu rõ được những nội
dung trọng tâm của chương trình Hội thảo Tập huấn và vận dụng được những nội dung Thầy đã
truyền đạt vào công tác giảng dạy tại đơn vị của mỗi quý Thầy Cô. Tuy Hội thảo – Tập huấn chỉ
diễn ra trong 3 ngày nhưng đã đạt được những hiệu quả nhất định và thành công ngoài mong đợi.

Biên tập: Diệu Khuôn. 

Ngày đăng: 27-08-2018, NhanLe.