Dạy Học Hiệu Quả Với Bảng tương tác

Tác giả: Lê Đức Long (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Hoa, Huỳnh Phạm Thanh Trúc, Trần Hữu Cường

Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Đại Học Sư Phạm TP Hồ Chí Minh

Giá niêm yết: 140.000

ISBN: 978-604-958-870-09

Kích thước: 19 x 26 cm