Nhảy đến nội dung

[Thông báo] Đã có chứng chỉ đợt thi ngày 04-08-2019

15/10/2019

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo có chứng chỉ của các đợt thi ngày 04-08-2019.

[Thông báo] Thời khóa biểu khóa 275 đợt 1

14/10/2019

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo lịch khai giảng khóa 275 đợt 1.

[Thông báo] Đã có điểm thi của đợt thi ngày 06-10-2019

11/10/2019

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo đã có điểm thi trong mục Tiện ích - Xem điểm.

Phòng ghi danh:

280 An Dương Vương, P4, Q5, TpHCM

Điện thoại:

(028) 38 392 549