[Thông báo] Ngưng tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi kỳ thi ngày 28-07-2024

19/07/2024

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo ngưng tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi kỳ thi ngày 28-07-2024

[Thông báo] Quyết định về việc ban hành mức thu học phí, lệ phí thi mới đối với các khoá học, chứng chỉ

14/07/2024

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo về việc ban hành mức thu học phí, lệ phí thi mới đối với các khoá học, chứng chỉ.

[Thông báo] Đã có chứng chỉ kỳ thi tin học quốc tế ngày 27/04/2024

11/06/2024

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo đã có chứng chỉ kỳ thi tin học quốc tế ngày 27/04/2024

[Thông báo] Đã có chứng chỉ thi kỳ thi ngày 12/05/2024

31/05/2024

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo đã có chứng chỉ thi ngày 12/05/2024

diemthi2020

[Thông báo] Đã có điểm thi của đợt thi ngày 12/05/2024

15/05/2024

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo đã có điểm thi trong mục Tra cứu - Điểm thi.

[Thông báo] Chiêu sinh kỳ thi Chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản và nâng cao ngày 28/07/2024

16/05/2024

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo tổ chức kỳ thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản & nâng cao ngày 28/07/2024

[Thông báo] Đã có chứng chỉ thi kỳ thi ngày 14/04/2024

14/05/2024

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo đã có chứng chỉ thi ngày 14/04/2024

[Thông báo] Giờ thi và phòng thi của kỳ thi ngày 12/05/2024

09/05/2024

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP. HCM trân trọng thông báo Tổ chức kỳ thi Đánh giá năng lực sử dụng CNTT cơ bản ngày 12/05/2024.

Thông báo lịch nghỉ lễ 30/04 và quốc tế lao động 01/05

01/05/2024

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo lịch nghỉ lễ 30/4 và quốc tế Lao động 1/5.

[Thông báo] Đã có giấy chứng nhận tạm thời kỳ thi UDCNTT CB,NC ngày 14/04/2024

20/04/2024

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo đã giấy chứng nhận tạm thời kỳ thi UDCNTT CB,NC ngày 14/04/2024