Nhảy đến nội dung

[Thông báo] Tổ chức kỳ thi Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo như sau:

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC KỲ THI ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN

Lần 3, tháng 10, năm 2018

Thành lập Hội đồng thi đánh giá kĩ năng Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản vào ngày 21/10/2018 tại trường Trung tâm Tin học trường Đại học Sư phạm TP.HCM.

Căn cứ theo Quyết định số: 2857/QĐ-ĐHSP ký ngày 16/10/2018.

Thời gian: 12h00-17h30, ngày 21/10/2018.

Địa điểm: dãy H, 280 An Dương Vương, P4, Q5, TP.HCM.

Ngày đăng: 20-10-2018, NhanLe.

Phòng ghi danh:

Cơ sở 1: 280 An Dương Vương, P4, Q5, TpHCM

Cơ sở 2: 351 Lạc Long Quân, P5, Q11, TpHCM

Điện thoại:

(028) 38 392 549