CHỨNG CHỈ MOS 2016 (30 TIẾT)

1.800.000Đ

 • Cập nhật lúc

 • Chương trình

Lịch khai giảng


Ca học Thời gian Ngày khai giảng Địa điểm
FG Word
2-4-6 (17h45-21h00)
dãy H, TTTH
KL PowerPoint
3-5-7 (13h00-17h00)
dãy H, TTTH
MN Excel
3-5-7 (17g45-21g00)
Dãy H, Trung tâm Tin học

[60 Tiết] Ứng Dụng CNTT Nâng Cao

1.450.000Đ

 • Cập nhật lúc

 • Chương trình

Các ưu đãi đang được cập nhật.

Lịch khai giảng


Ca học Thời gian Ngày khai giảng Địa điểm
DE
2-4-6 (13h00 - 17h00)
Dãy H, Trung Tâm Tin Học
FG
2-4-6 (17h45-21h00)
Dãy H, Trung Tâm Tin Học

[60 Tiết] Ứng Dụng CNTT Cơ Bản

1.150.000Đ

 • Cập nhật lúc

 • Tin học văn phòng

  Chương trình

Thông tin khuyến mãi sẽ được cập nhật sau.

Lịch khai giảng


Ca học Thời gian Ngày khai giảng Địa điểm
AB
2-4-6 (07h00 - 11h30)
Dãy H, Trung Tâm Tin Học
DE
2-4-6 (13h00 - 17h00)
Dãy H, Trung Tâm Tin Học
FG
2-4-6 (17h45 - 21h00)
Dãy H, Trung Tâm Tin Học
HI
3-5 (07h30 - 11h30)
Dãy H, Trung Tâm Tin Học
KL
3-5-7 (13h00 - 17h00)
Dãy H, Trung Tâm Tin Học
MN
3-5-7 (17h45 - 21h00)
Dãy H, Trung Tâm Tin Học
HO
T7-CN (07h30-11h30)
Dãy H, Trung Tâm Tin Học

[30 Tiết] Ôn Tập Ứng Dụng CNTT Cơ Bản

750.000Đ

 • Cập nhật lúc

 • Tin học văn phòng

  Chương trình

Các ưu đãi đang được cập nhật.

Lịch khai giảng


Ca học Thời gian Ngày khai giảng Địa điểm
AB
2-4-6 (07h30 - 11h30)
Dãy H, Trung Tâm Tin Học
DE
2-4-6 (13h00 - 17h00)
Dãy H, Trung Tâm Tin Học
FG
2-4-6 (17h45-21h00)
Dãy H, Trung Tâm Tin Học
HI
2-4-6 (7h30-11h30)
Dãy H, Trung Tâm Tin Học
KL
3-5-7 (13h00 - 17h00)
Dãy H, Trung Tâm Tin Học
MN
3-5-7 (17h45 - 21h00)
Dãy H, Trung Tâm Tin Học
HO
T7-CN (07h30 - 11h30)
Dãy H, Trung Tâm Tin Học