[Thông báo] Tạm hoãn kì thi THCB của SV K46 - HKII

14/09/2021

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo về việc tạm hoãn kì thi Tin học cơ bản dành cho sinh viên K46 học kì II (2020-2021)

[Thông báo] Cập nhật lịch thi THCB đối với sinh viên K46 - HKII

14/09/2021

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo về việc cập nhật thông tin dành cho sinh viên K46 học kì II (2020-2021)

Lịch thi học phần Tin học cơ bản học kì II sinh viên K46 (năm học 2020-2021)

11/05/2021

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo đã có lịch thi và danh sách dự thi học phần tin học cơ bản của sinh viên K46 học kì II (2020-2021)

[Thông báo] Về lịch học trực tuyến và trực tiếp đối với sinh viên các lớp học phần Tin học cơ bản K46 (HKII năm học 2020-2021)

27/02/2021

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo về lịch học trực tuyến và trực tiếp đối với sinh viên các lớp học phần Tin học cơ bản K46 (HKII năm học 2020-2021)

[Thông báo] Điểm thi sinh viên k46 - học kì 1

02/02/2021

Trung tâm tin học - Trường Đại học Sư phạm TP.HCM trân trọng thông báo đã có điểm thi sinh viên K46 học kì 1

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo đã có lịch thi sinh viên k46 thi Tin học cơ bản học kì I (2020-2021).

11/05/2021

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo đã có lịch thi và danh sách dự thi học phần tin học cơ bản của sinh viên K46 học kì I (2020-2021)

[Thông báo] Lịch cấp phát chứng chỉ sinh viên K45 HKI (2019-2020)

02/02/2021

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo lịch cấp phát chứng chỉ sinh viên K45 HKI (2019-2020)

[Thông báo] Điểm thi THCB sinh viên K45 - HK2 (2019-2020)

25/07/2020

Trung tâm tin học - Trường Đại học Sư phạm TP.HCM trân trọng thông báo đã có điểm thi THCB sinh viên K45 - HK2 (2019-2020) và thời hạn phúc khảo điểm thi.

[Thông báo] Lịch thi và danh sách dự thi sinh viên K45 thi THCB HKII (Cập nhật)

23/06/2020

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo đã có lịch thi sinh viên k45 thi Tin học cơ bản học kì II (2019-2020).

[Thông báo] Lịch thi sinh viên K45 thi THCB học kì II (2019-2020)

19/06/2020

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo đã có lịch thi sinh viên K45 thi Tin học cơ bản học kì II (2019-2020)