[Thông báo] Đã có chứng chỉ đợt thi ngày 19/08/2018

16/10/2018

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo có chứng chỉ của đợt thi ngày 19-08-2018.

[Thông báo] Tổ chức kỳ thi Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản và nâng cao

15/10/2018

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo về việc tổ chức kì thi Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản & nâng cao lần 2, tháng 10, năm 2018.

Kỳ thi - Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản và nâng cao ngày 07 tháng 10 năm 2018

15/10/2018

Kỳ thi – Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản và nâng cao tổ chức từ ngày 07/10/2018 tại Trung tâm Tin học trường Đại học Sư phạm TP.HCM và trường THPT Lý Thường Kiệt, Hóc Môn.

[Thông báo] Tổ chức kỳ thi Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản và nâng cao

15/10/2018

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo về việc tổ chức kì thi Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản & nâng cao lần 1, tháng 10, năm 2018.

[Thông báo] Đã có chứng chỉ đợt thi các ngày 23-24/06/2018 và 12/08/2018

15/10/2018

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo có chứng chỉ của đợt thi các ngày 23,24-06-2018 và 12-08-2018.

Kỳ thi - Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản và nâng cao ngày 09 tháng 09 năm 2018

13/09/2018

Kỳ thi – Ứng dung công nghệ thông tin cơ bản và nâng cao tổ chức từ ngày 09/09/2018 tại Trung Tâm Tin học trường Đại học Sư phạm TP.HCM.

[Thông báo] Tổ chức kỳ thi Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản và nâng cao

15/10/2018

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo về việc tổ chức kỳ thi Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản & nâng cao lần 1, tháng 9, năm 2018.

[Thông báo] Mẫu đơn phúc khảo

15/10/2018

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo về mẫu đơn phúc khảo kì thi ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản và nâng cao tại trường chuyên THPT Trần Hưng Đạo, Bình Thuận.

[Thông báo] Đã có chứng chỉ đợt thi ngày 10 và 24/06/2018

22/08/2018

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo có chứng chỉ của đợt thi ngày 10 và 24-06-2018.

[Thông báo] Tổ chức kỳ thi Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản và nâng cao

15/10/2018

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo về việc tổ chức kỳ thi Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản & nâng cao lần 1, tháng 8, năm 2018.