[Thông báo] Đã có chứng chỉ đợt thi ngày 17-03-2019

12/04/2019

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo có chứng chỉ của các đợt thi ngày 17-03-2019.

[Thông báo] Thời khóa biểu khóa 268 đợt 2

08/04/2019

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo lịch khai giảng khóa 268 đợt 2.

[Thông báo] Thời khóa biểu khóa 268 đợt 1

25/03/2019

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo lịch khai giảng khóa 268 đợt 1.

[Thông báo] Thời khóa biểu khóa 267 đợt 1

16/03/2019

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo lịch khai giảng khóa 267 đợt 1.

[Thông báo] Thời khóa biểu khóa 266

11/02/2019

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo lịch khai giảng khóa 266.

[Thông báo] Về việc cấp phát chứng chỉ chậm trễ

15/01/2019

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo về việc cấp phát chứng chỉ chậm trễ.

giang sinh

Chúc mừng ngày lễ giáng sinh 2018 và năm mới 2019

11/02/2019

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM chúc mừng ngày lễ giáng sinh 2018 và năm mới 2019.

[Thông báo] Thời khóa biểu khóa 265

04/12/2018

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo lịch khai giảng khóa 265.

[Thông báo] Thời khóa biểu khóa 264

07/11/2018

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo lịch khai giảng khóa 264.

[Thông báo] Thời khóa biểu khóa 263 - Đợt 2

22/10/2018

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo lịch khai giảng khóa 263 đợt 2.