diemthi2020

[Thông báo] Đã có điểm thi của đợt thi ngày 17/09/2023

27/09/2023

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo đã có điểm thi trong mục Tra cứu - Điểm thi.

[Thông báo] Giờ thi và phòng thi của kỳ thi ngày 17/09/2023

12/09/2023

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP. HCM trân trọng thông báo Tổ chức kỳ thi Đánh giá năng lực sử dụng CNTT cơ bản ngày 17/09/2023.

diemthi2020

[Thông báo] Đã có điểm thi của đợt thi ngày 27/08/2023

05/09/2023

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo đã có điểm thi trong mục Tra cứu - Điểm thi.

[Thông báo] Nghỉ lễ quốc khánh 2-9

29/08/2023

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo về việc nghỉ lễ quốc khánh 2 tháng 9 năm 2023.

[Thông báo] Giờ thi và phòng thi của kỳ thi ngày 27/08/2023

23/08/2023

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP. HCM trân trọng thông báo Tổ chức kỳ thi Đánh giá năng lực sử dụng CNTT cơ bản ngày 27/08/2023.

[Thông báo] Đã có chứng chỉ thi kỳ thi sinh viên tháng 7 năm 2023

23/08/2023

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo đã có chứng chỉ kỳ thi sinh viên tháng 7 năm 2023

diemthi2020

[Thông báo] Đã có điểm thi của đợt thi ngày 05/08 và 06/08/2023

12/08/2023

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo đã có điểm thi trong mục Tra cứu - Điểm thi.

[Thông báo] Quyết định về công tác cán bộ của trường đại học sư phạm thành phố hồ chí minh

18/08/2023

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo quyết định về công tác cán bộ của trường đại học sư phạm thành phố hồ chí minh

[Thông báo] Giờ thi và phòng thi của kỳ thi ngày 05/08/2023 và 06/08/2023

02/08/2023

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP. HCM trân trọng thông báo Tổ chức kỳ thi Đánh giá năng lực sử dụng CNTT cơ bản ngày 05/08/2023 và 06/08/2023.

[Thông báo] DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ CẤP CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT

12/07/2023

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo danh sách đơn vị cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT