[Thông báo] Đã có chứng chỉ thi kỳ thi ngày 23/8/2020

24/09/2020

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo đã có chứng chỉ thi các ngày 23/8/2020.

[Thông báo] Giờ thi và phòng thi của kỳ thi ngày 27/09/2020

23/09/2020

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo Tổ chức kỳ thi Đánh giá năng lực sử dụng CNTT cơ bản ngày 27/09/2020.

[Thông báo] Thời khóa biểu khóa 281 đợt 3

19/09/2020

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo lịch khai giảng khóa 281 đợt 3.

diemthi2020

[Thông báo] Đã có điểm thi của đợt thi ngày 13-09-2020

17/09/2020

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo đã có điểm thi trong mục Tra cứu - Điểm thi.

[Thông báo] Điều chỉnh lịch cấp phát chứng chỉ kì thi ngày 28-06 và 12-07-2020

16/09/2020

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo điều chỉnh lịch cấp phát chứng chỉ kì thi ngày 28/06 và 12/07/2020.

diemthi2020

[Thông báo] Đã có điểm thi của đợt thi ngày 06-09-2020

11/09/2020

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo đã có điểm thi trong mục Tra cứu - Điểm thi.

[Thông báo] Đã có chứng chỉ thi kỳ thi ngày 26/7 và 9/8 và 16/8/2020

11/09/2020

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo đã có chứng chỉ thi các ngày 26/07, 9/8 và 16/8/2020.

[Thông báo] Giờ thi và phòng thi của kỳ thi ngày 13/09/2020

09/09/2020

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo Tổ chức kỳ thi Đánh giá năng lực sử dụng CNTT cơ bản ngày 13/09/2020.

[Thông báo] Thời khóa biểu khóa 281 đợt 2

07/09/2020

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo lịch khai giảng khóa 281 đợt 2.

[Thông báo] Đã có chứng chỉ thi kỳ thi ngày 19/07/2020

03/09/2020

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo đã có chứng chỉ thi ngày 19/07/2020