[Thông báo] Đã có điểm thi đợt ngày 02-12-2018 (bù 25/11/2018)

12/12/2018

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo đã có điểm thi trong mục Tiện ích - Xem điểm thi.

[Thông báo] Thời khóa biểu khóa 265

04/12/2018

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo lịch khai giảng khóa 265.

[Thông báo] Tổ chức kỳ thi Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản

02/12/2018

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo về việc tổ chức kỳ thi Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản lần 5, tháng 11, năm 2018.

[Tin khẩn] Thông báo nghỉ bão - Cơn bão số 9 (Bão Usagi) - Cập nhật

26/11/2018

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo nghỉ bão 2 ngày 26 và 27/11/2018.

[Tin khẩn] Thông báo nghỉ bão - Cơn bão số 9 (Bão Usagi)

24/11/2018

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo tạm ngưng toàn bộ các hoạt động tại các cơ sở của Trường từ 12h hôm nay, 24/11 đến hết ngày mai 25/11.

[Thông báo] Đã có điểm thi đợt ngày 18-11-2018

23/11/2018

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo đã có điểm thi trong mục Tiện ích - Xem điểm thi.

[Thông báo] Tổ chức kỳ thi Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản

22/11/2018

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo về việc tổ chức kỳ thi Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản lần 4, tháng 11, năm 2018.

BGH Trường ĐHSP thăm và tặng quà Trung tâm Tin học nhân ngày 20-11

20/11/2018

BGH Trường ĐHSP thăm và tặng quà Trung tâm Tin học nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11

[Thông báo] Đã có chứng chỉ đợt thi ngày 23/09/2018 và 07/10/2018

15/11/2018

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo có chứng chỉ của đợt thi ngày 23-09-2018 và 07/10/2018.

Chúc mừng ngày lễ nhà giáo việt nam 20 - 11

16/11/2018

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM chúc mừng Ngày nhà giáo Việt Nam 20 - 11.