[Thông báo] Đã có điểm thi đợt ngày 27-05-2018

15/10/2018

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo đã có điểm thi trong mục Tiện ích - Xem điểm thi.

[Tin Tức] Có Thể Bạn Chưa Biết

15/10/2018

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo mở thêm ghi danh tại phòng R&D Labs.

[Thông báo] Đã Có Chứng Chỉ Đợt Thi Ngày 22-04-2018

15/10/2018

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo có chứng chỉ của đợt thi ngày 22/04/2018.

[Thông báo] Thay đổi giao diện website mới của TTTH

15/10/2018

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo về việc chuyển đổi giao diện website sang giao diện mới.

[Thông báo] Đã có chứng chỉ đợt thi ngày 08/04/2018

08/06/2018

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo có chứng chỉ của đợt thi ngày 08-04-2018.

[Thông báo] Thời khóa biểu khóa 258 - Đợt 1

15/10/2018

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo lịch khai giảng khóa 258 đợt 1.

[Thông báo] Đã có điểm thi đợt ngày 14, 15 và 22-04-2018

07/06/2018

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo đã có điểm thi trong mục Tiện ích - Xem điểm thi