[Thông báo] Hướng dẫn và quy định dành cho sinh viên

15/02/2019

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo đã có hướng dẫn và quy định sinh viên trong mục Tiện ích - Biểu mẫu

[Thông báo] Đã có điểm thi sinh viên k44 học kì I (2018-2019)

14/02/2019

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo đã có điểm thi sinh viên k44 học kì I trong mục Tiện ích - Xem điểm thi.

[Thông báo] Lịch học môn Tin học cơ bản Sinh viên học kì II (2018 - 2019)

15/02/2019

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo lịch học Tin học cơ bản dành cho sinh viên học kì 2 (2018-2019).

[Thông báo] Lịch thi sinh viên thi THCB học kì I năm học 2018-2019

15/02/2019

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo đã có lịch thi sinh viên thi tin học cơ bản học kì 1 năm học 2018 - 2019.

[Thông báo] Danh sách sinh viên dự thi kết thúc học phần và cấp chứng chỉ THCB

04/12/2018

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo đã có danh sách sinh viên thi lý thuyết chứng chỉ tin học cơ bản.

[Thông báo] Đã có hướng dẫn và quy định dành cho sinh viên

24/11/2018

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo đã có hướng dẫn và quy định sinh viên trong mục Tiện ích - Biểu mẫu

[Thông báo] Mẫu đơn phúc khảo SV K43 - HKII (2017-2018)

18/08/2018

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo về việc tiếp nhận phúc khảo SV K43 trong khoảng thời gian 18->30-08-2018.

[Thông báo] Đã có điểm thi đợt thi SV K43 - HKII (2017 - 2018)

15/10/2018

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo đã có điểm thi trong mục Tiện ích - Xem điểm thi

[Thông báo] Thời khóa biểu khóa 258 - Đợt 1

15/10/2018

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo lịch khai giảng khóa 258 đợt 1.