[Thông báo] Giờ thi và phòng thi của kỳ thi ngày 09/05/2021

04/05/2021

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP. HCM trân trọng thông báo Tổ chức kỳ thi Đánh giá năng lực sử dụng CNTT cơ bản và nâng cao ngày 09/05/2021.

[Thông báo] Giờ thi và phòng thi của kỳ thi ngày 25/04/2021

22/04/2021

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP. HCM trân trọng thông báo Tổ chức kỳ thi Đánh giá năng lực sử dụng CNTT cơ bản và nâng cao ngày 25/04/2021.

[Thông báo] Đã có chứng chỉ thi kỳ thi ngày 28/03/2021

17/04/2021

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo đã có chứng chỉ thi ngày 28/03/2021.

[Thông báo] Giờ thi và phòng thi của kỳ thi ngày 18/04/2021

14/04/2021

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP. HCM trân trọng thông báo Tổ chức kỳ thi Đánh giá năng lực sử dụng CNTT cơ bản ngày 18/04/2021.

[Thông báo] Giờ thi và phòng thi của kỳ thi ngày 11/04/2021

08/04/2021

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP. HCM trân trọng thông báo Tổ chức kỳ thi Đánh giá năng lực sử dụng CNTT cơ bản và nâng cao ngày 11/04/2021.

[Thông báo] Đã có chứng chỉ thi kỳ thi ngày 21/03/2021

02/04/2021

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo đã có chứng chỉ thi ngày 21/03/2021.

[Thông báo] Giờ thi và phòng thi của kỳ thi ngày 28/03/2021

25/03/2021

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP. HCM trân trọng thông báo Tổ chức kỳ thi Đánh giá năng lực sử dụng CNTT cơ bản ngày 28/03/2021.

[Thông báo] Đã có chứng chỉ thi kỳ thi ngày 07/03/2021

22/03/2021

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo đã có chứng chỉ thi ngày 07/03/2021..

[Thông báo] Giờ thi và phòng thi của kỳ thi ngày 21/03/2021

18/03/2021

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP. HCM trân trọng thông báo Tổ chức kỳ thi Đánh giá năng lực sử dụng CNTT cơ bản ngày 21/03/2021.

[Thông báo] Đã có chứng chỉ thi kỳ thi ngày 24/01/2021

11/03/2021

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo đã có chứng chỉ thi ngày 24/01/2021..