[Thông báo] Giờ thi và phòng thi của các thí sinh dự thi THCB và THNC vào ngày 21/07/2019

17/07/2019

Tổ chức kỳ thi Đánh giá năng lực sử dụng CNTT cơ bản và nâng cao ngày 21/07/2019

[Thông báo] Đã có chứng chỉ đợt thi ngày 26-05-2019

10/07/2019

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo có chứng chỉ của các đợt thi ngày 26-05-2019.

[Thông báo] Giờ thi và phòng thi của các thí sinh dự thi THCB và THNC vào ngày 06/07/2019 và 07/07/2019

03/07/2019

Tổ chức kỳ thi Đánh giá năng lực sử dụng CNTT cơ bản và nâng cao ngày 06/07/2019 và 07/07/2019.

[Thông báo] Giờ thi và phòng thi của các thí sinh dự thi THCB và THNC vào ngày 23/06/2019

03/07/2019

Tổ chức kỳ thi Đánh giá năng lực sử dụng CNTT cơ bản và nâng cao ngày 23/06/2019

[Thông báo] Đã có chứng chỉ đợt thi ngày 12-05 và 19-05-2019

19/06/2019

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo có chứng chỉ của các đợt thi ngày 12-05 và 19-05-2019.

[Thông báo] Đã có điểm thi 09-06-2019

13/06/2019

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo đã có điểm thi trong mục Tiện ích - Xem điểm và danh sách thi.

[Thông báo] Đã có chứng chỉ đợt thi ngày 21-04-2019

13/06/2019

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo có chứng chỉ của các đợt thi ngày 21-04-2019.

[Thông báo] Giờ thi và phòng thi của các thí sinh dự thi THCB vào chiều ngày 09/06/2019

05/06/2019

Tổ chức kỳ thi Đánh giá năng lực sử dụng CNTT cơ bản ngày 09/06/2019

[Thông báo] Đã có chứng chỉ đợt thi ngày 07-04-2019

29/05/2019

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo có chứng chỉ của các đợt thi ngày 07-04-2019.

[Thông báo] Tổ chức kỳ thi Đánh giá năng lực sử dụng CNTT cơ bản và nâng cao ngày 26/05/2019

22/05/2019

Trung tâm Tin học - ĐHSP xin thông báo giờ thi và phòng thi của các thí sinh dự thi THCB và THNC vào chiều ngày 26/05/2019