[Thông báo] Thời khóa biểu khóa 274 đợt 2

03/10/2019

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo lịch khai giảng khóa 274 đợt 1.

[Thông báo] Thời khóa biểu khóa 274 đợt 1

16/09/2019

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo lịch khai giảng khóa 274 đợt 1.

[Thông báo] Về việc cấp phát chứng chỉ chậm trễ

16/09/2019

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo về việc cấp phát chứng chỉ chậm trễ.

[Thông báo] Thời khóa biểu khóa 273 đợt 2

03/09/2019

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo lịch khai giảng khóa 273 đợt 2.

[Thông báo] Thời khóa biểu khóa 273 đợt 1

20/08/2019

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo lịch khai giảng khóa 273 đợt 1.

[Thông báo] Thời khóa biểu khóa 272 đợt 2

07/08/2019

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo lịch khai giảng khóa 272 đợt 2.

[Thông báo] Thời khóa biểu khóa 272 đợt 1

20/07/2019

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo lịch khai giảng khóa 272 đợt 1.

[Thông báo] Thời khóa biểu khóa 271 đợt 2

09/07/2019

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo lịch khai giảng khóa 271 đợt 2.

[Thông báo] Thời khóa biểu khóa 271 đợt 1

24/06/2019

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo lịch khai giảng khóa 271 đợt 1.

[Thông báo] Thời khóa biểu khóa 270 đợt 2

10/06/2019

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo lịch khai giảng khóa 270 đợt 2.